How to make the small indigenous cultures bloom? Special traits of Sa?mi education in Finland

Tekijät: Keskitalo, Pigga; Uusiautti, Satu; Määttä, Kaarina
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 54367
Julkaisija: Comumbia University
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1523-1615
Volyymi: 15
Numero: 1
Sivunumerot: 52 - 63
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Määttä, Kaarina - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Keskitalo, Pigga - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Uusiautti, Satu - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Sarja: Current issues in comparative education
Linkit: http://www.tc.edu/i/a/document/26004_15_01_Keskitalo_Uusiautti_Maatta.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta