Verkonkudonta ja verkkopitsi

Julkaisussa: Lankatekniikoiden käsikirja
Tekijät: Koskennurmi-Sivonen, Ritva
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Tammi
Julkaisuvuosi: 2013
Emojulkaisun nimi: Lankatekniikoiden käsikirja
Sivunumerot: 204 - 207
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Koskennurmi-Sivonen, Ritva - Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos