?Det var så vanligt med hemmafruar då, det var så på den tiden? motstånd och anpassning som narrativa strategier

Julkaisussa: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt.
Tekijä: Lena Marander-Eklund
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: ruotsi
Julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 8086
Julkaisija: Gotland University Press
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1653-7424
Emojulkaisun nimi: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt.
Sivunumerot: 154 - 175
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Marander-Eklund, Lena - Åbo Akademi, Folkloristik
Linkit: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:604193/ATTACHMENT01.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Folkloristik