CAFC10 10th Congress on Catalysis Applied to Fine Chemicals- Katalys- och finkemikaliekonferens i Åbo blev en dynamisk internationell träffpunkt

Tekijä: Salmi, T.
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: ruotsi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Kempulssi Oy
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0355-1628
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Salmi, Tapio - Åbo Akademi, Teknisk kemi och reaktionsteknik
Sarja: Kemia - Kemi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Teknisk kemi och reaktionsteknik