Den långa vägen till ett folkstyrt samhälle:Den representativa demokratin och medborgarsamhället i Finland från år 1863 fram till våra dagar

Tekijä: Meinander, Henrik
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: ruotsi
Julkaisutyyppi: E2 Yleistajuinen monografia
Julkaisija: Eduskunta
Julkaisuvuosi: 2013
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Meinander, Henrik - Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos