Kaleidoskooppi: rajojen ylityksiä ja yhteistyötä luovien alojen ja meriteollisuuden välillä

Tekijä: Le, Lan
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1457-5531
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Le, Lan - Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon yksikkö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon yksikkö