Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot

Julkaisussa: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
Tekijä: Niiranen Vuokko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Valtiovarainministeriö
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1459-3394
Emojulkaisun nimi: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
Sivunumerot: 33 - 40
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Terveystieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Niiranen, Vuokko - Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / Toiminta
Sarja: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Linkit: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130212Kunnal/Kuthanek_juhlajulkaisu.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
ISBN: 978-952-251-425-7
ISSN: 1459-3394