Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot

Julkaisussa: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
Tekijä: Niiranen Vuokko
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Valtiovarainministeriö
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1459-3394
Emojulkaisun nimi: Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
Sivunumerot: 33 - 40
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Terveystieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Niiranen, Vuokko - Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / Toiminta
Sarja: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Linkit: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130212Kunnal/Kuthanek_juhlajulkaisu.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
suborganization 0/Yliopisto/
1/Yliopisto/Itä-Suomen yliopisto/
2/Yliopisto/Itä-Suomen yliopisto/Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/
3/Yliopisto/Itä-Suomen yliopisto/Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/Toiminta
institution Itä-Suomen yliopisto
org_id 1008894461
title Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
spellingShingle Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
Valtiovarainministeriön julkaisuja
Niiranen, Vuokko
title_full Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
title_fullStr Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
title_full_unstemmed Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
title_sort KUNTA-VALTIO -SUHDE JA OHJAUKSEN MONET MUODOT
title_short Kunta-valtio -suhde ja ohjauksen monet muodot
author_additional Niiranen Vuokko
n_contributors 1
n_contributors_class 1
container_start_page 33
container_end_page 40
isbn 978-952-251-425-7
series Valtiovarainministeriön julkaisuja
seriesStr Valtiovarainministeriön julkaisuja
issn 1459-3394
publisher Valtiovarainministeriö
place_of_publication Juvenes Print - Suomen yliopistopaino Oy, 2013
container_title Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
container_titleStr Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
editor Kunnallistalouden ja ¿hallinnon neuvottelukunta
okm_publication_type D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
1/TYPE_D/TYPE_D2/
okm_primary_field_of_science Muut yhteiskuntatieteet
1/Yhteiskuntatieteet/Muut yhteiskuntatieteet/
field_of_education Terveystieteet
icop 0
language iso_639_2_fin suomi
open_access OA_1 OA-julkaisukanava
open_access2 OA_1 OA-julkaisukanava
author Niiranen, Vuokko
author2 Niiranen, Vuokko
local_author Niiranen, Vuokko
local_author3 Niiranen, Vuokko
Niiranen, V.
local_author2 Niiranen, Vuokko - Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos / Toiminta
publishDate 2013
country_of_origin 246
kv 0
url http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130212Kunnal/Kuthanek_juhlajulkaisu.pdf
id 0037393013
last_indexed 2021-04-19T05:20:14Z
_version_ 1697433585436327936
score 13,375569