Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak? Suomenruotsalaisten maku ja kulttuuripääoma.

Tekijä: Sven-Erik Klinkmann
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: ruotsi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 55186
Julkaisija: Suomen kansantietouden tutkijain seura
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1456-3010
Numero: 2
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Klinckmann, Sven-Erik - Åbo Akademi, Folkloristik
Sarja: Elore
Linkit: http://www.elore.fi/ojs/toimitus.html
Organisaation sisäinen affiliaatio: Åbo Akademi, Folkloristik