Reflection on trust development in the context of Finnish-Russian business relationships

Julkaisussa: Rocket-hanke : loppuraportti. Osio 2
Tekijä: Marina Weck
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2013
Emojulkaisun nimi: Rocket-hanke : loppuraportti. Osio 2
Sivunumerot: 115 - 136
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Marina, Weck - Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaaminen
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologiaosaaminen