Composable Hierarchical Synchronization Support for REPLICA

Julkaisussa: University of Szeged
Tekijät: M\303\244kel\303\244 Jari-Matti, Lepp\303\244nen Ville, Forsell Martti
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisija: University of Szeged
Julkaisuvuosi: 2013
Emojulkaisun nimi: University of Szeged
Sivunumerot: 230 - 244
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkelä, Jari-Matti - Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Leppänen, Ville - Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Linkit: http://www.inf.u-szeged.hu/splst13/splst13proc.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka