Modeling of the oxy-combustion calciner in the post-combustion calcium looping process

Tekijät: Ylätalo Jaakko;Parkkinen Jarno;Ritvanen Jouni;Tynjälä Tero;Hyppänen Timo
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 3
JUFO-ID: 56403
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0016-2361
Volyymi: 113
Sivunumerot: 770 - 779
Tieteenala: Tekniikka
Kone- ja valmistustekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Sarja: Fuel
Linkit: https://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2012.11.041
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lämpö- ja virtaustekniikan laboratorio
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen termodynamiikka