Terveyskioskikokeilut jotain uutta, jotain vanhaa

Tekijät: Kork Anna-Aurora; Kosunen Elise; Rimpelä Arja; Vakkuri Jarmo
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 2323-9476
Numero: 7.6.2013
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Sarja: Potilaan lääkärilehti
Linkit: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/tiedeartikkelit/terveyskioskikokeilut-ndash-jotain-uutta-jotain-vanhaa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö
Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö