Experiences of health and well-being among Finnish low-income fathers

Tekijät: Vuori Anne; Åstedt-Kurki Päivi
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 64297
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1320-7881
Volyymi: 20
Numero: 2
Sivunumerot: 165 - 175
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Terveystieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Åstedt-Kurki, Päivi - Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö
Sarja: Nursing Inquiry
Linkit: https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1800.2011.00590.x
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö