Naturan merkitys asiatietojen päivityksen kannalta

Tekijä: Jeronen, Eila
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0355-7863
Volyymi: 50
Numero: 2
Sivunumerot: 59
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jeronen, Eila Kyllikki - Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
Sarja: Natura
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö