Narrated agency and identity of settlement farmers in the changing circumstances of modern society

Tekijä: Kietäväinen, Asta
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 3
JUFO-ID: 67315
Julkaisija: European Society for Rural Sociology / Blackwell
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1467-9523
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiologia
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kietäväinen, Asta - Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sarja: Sociologia ruralis
Linkit: https://dx.doi.org/10.1111/soru.12028
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta