Osallistavaa budjetointia

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Priimus Media Oy
Julkaisuvuosi: 2013
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Sarja: Loimaan Lehti
Linkit: http://www.loimaanlehti.fi/mielipiteet/kolumni/469642.html