Systeemisen innovaation omaksumisen tiedonhallinnalliset haasteet

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56839
Julkaisija: Hallinnon Tutkimuksen Seura
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0359-6680
Volyymi: 32
Numero: 2
Sivunumerot: 95 - 112
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Sarja: Hallinnon Tutkimus