Finnish model of science-business collaboration

Tekijät: Antikainen, Eero; Hartikainen, Timo; Hietikko, Esa; Iire, Antti; Kajanus, Miika; Keinänen, Anja-Riitta; Rissanen, Riitta
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Pomeranian kauppakamari
Julkaisuvuosi: 2013
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala