Yhteenveto ja pohdinta

Julkaisussa: Maailman osaavin kansa
Tekijät: Seija Mahlamäki-Kultanen; Timo Hämäläinen; Petri Pohjonen; Kari Nyyssölä
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2013
Emojulkaisun nimi: Maailman osaavin kansa
Sivunumerot: 209 - 217
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Seija, Mahlamäki-Kultanen - Hämeen ammattikorkeakoulu, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Sarja: Raportit ja selvitykset / Opetushallitus
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto