Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Tekijät: Leena Vainio; Marja Toivonen
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 51005
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1456-7989
Numero: 3
Sivunumerot: 29 - 39
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Humanistinen ja kasvatusala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Leena, Vainio - Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Sarja: Ammattikasvatuksen aikakauskirja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen