Kohti kouluhyvinvoinnin yhteisöllistä asiantuntijuutta Koulukiusaamisen ehkäisemisen interventio perusopetuksessa

Tekijä: Ukskoski, Tuija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 62240
Julkaisija: Suomen kasvatustieteellinen seura
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0022-927X
Volyymi: 44
Numero: 4
Sivunumerot: 352 - 366
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ukskoski, Tuija - Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Sarja: Kasvatus, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos