Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi

Tekijä: Granqvist, Kimmo Kalevi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Julkaisuvuosi: 2011
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kielitieteet
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Granqvist, Kimmo Kalevi - Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos
Sarja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos