Kultuurisia kurotuksia: sosiaalista oikeudenmukaisuutta tietoisuuden teatterilla

Tekijä: Ranta-Tyrkkö Satu
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 71645
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1797-8610
Volyymi: 2011
Sivunumerot: 24 - 27
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ranta-Tyrkkö, Satu - Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sarja: Tutkiva sosiaalityö
Linkit: http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/Tutkiva_sosiaalityo_2011.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö