Wear Reducing Effect of Embedded Quartz Abrasives in the Crushing-Pin-On-Disc Test Method

Julkaisussa: International Tribology Conference, Hiroshima 2011, ITC, October 30 - November 3, 2011, Hiroshima, Japan
Tekijät: Heino, Vuokko; Kivikytö-Reponen, Päivi; Vippola, Minnamari; Kuokkala, Veli-Tapani
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 72398
Julkaisija: Japanese Society of Tribologists
Julkaisuvuosi: 2011
Emojulkaisun nimi: International Tribology Conference, Hiroshima 2011, ITC, October 30 - November 3, 2011, Hiroshima, Japan
Sivunumerot: 40909
Tieteenala: Tekniikka
Materiaalitekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vippola, Minnamari - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Kuokkala, Veli-Tapani - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Heino, Vuokko - Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos
Sarja: International Tribology Conference ITC
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos