Enemmän kuin osiensa summa: sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella

Tekijät: Stenvall, Jari; Rannisto, Pasi-Heikki; Juusenaho, Riitta
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Julkaisuvuosi: 2011
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Stenvall, Jari - Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Linkit: http://www.tampere.fi/material/attachments/r/5xDzkbypo/Rannisto_Pasi-Heikki,_Stenvall_Jari,_Juusenaho_Riitta_toim.,_Enemman_kuin_osiensa_summa,_Sopimusohjaus_ja_moniaaninen_johtaminen_Tampereella.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta