Sämi pedagogihka iesövuöat = Saamelaispedagogiikan perusteet = The basics of Sämi pedagogy = Grunderna i samisk pedagogik = Osnovy saamskoj pedagogiki

Tekijät: Keskitalo, Pigga; Määttä, Kaarina
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: saamelaiskielet
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 7294
Julkaisuvuosi: 2011
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Määttä, Kaarina - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Keskitalo, Pigga - Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta