Kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Julkaisussa: Ihminen ja ympäristä
Tekijä: Tennberg, Monica
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2011
Emojulkaisun nimi: Ihminen ja ympäristä
Sivunumerot: 428 - 435
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tennberg, Monica - Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktinen keskus, Arktisen kestävän kehityksen tutkimusryhmä