Actionable postcolonial theory in education

Tekijä: de Oliveira Andreotti, Vanessa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 5778
Julkaisija: Palgrave MacMillan
Julkaisuvuosi: 2011
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Koulutusala: Kasvatustieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: de Oliveira Andreotti, Vanessa - Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö