Design Principles of the Programming Language Replica for Hybrid PRAM-NUMA Multicore Architectures

Tekijät: Mäkelä, Jari-Matti;Hansson, Erik;Forsell, Martti;Kessler, Christoph;Leppänen, Ville
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa
Julkaisija: Linköping University
Julkaisuvuosi: 2011
Sivunumerot: 126
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Luonnontieteellinen
Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäkelä, Jari-Matti - Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Leppänen, Ville - Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka
Sarja: Proceedings of Fourth Swedish Workshop on Multi-Core Computing MCC-2011
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Ohjelmistotekniikka