The Cloud University Platform: New Challenges of the Co-operation in the European University System.

Tekijät: Kaivo-oja, Jari;Stenvall, Jari
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2011
ISSN: 1882-8402
Numero: 5
Sivunumerot: 39 - 44
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivo-oja, Jari - Turun yliopisto, 26190 Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Sarja: European Integration Studies
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, 26190 Tulevaisuuden tutkimuskeskus