Arktisuus juuttui vaaleihin, kuten kaikki muukin

Tekijä: Heikkilä, Markku
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2011
Sivunumerot: 40703
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heikkilä, Markku - Lapin yliopisto, Arktinen keskus
Sarja: Analys Norden
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktinen keskus