The complex relational dynamics in public sector reforms

Tekijät: Laitinen; Ilpo; Nyholm; Inga; Stenvall; Jari; Kaivo-oja; Jari
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 78250
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 1822-8402
2335-8831
Numero: 9
Sivunumerot: 53 - 59
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Kauppatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivo-oja, Jari Roy Lee - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Stenvall, Jari - Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
Sarja: European integration studies
Linkit: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/12795
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus