Factors associated with six-year weight change in young and middle-aged adults in the Young Finns Study

Julkaisussa: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
Tekijät: Kaikkonen, Jari E; Mikkilä, Vera; Juonala, Markus; Keltikangas-Järvinen, Liisa; Hintsanen, Mirka; Pulkki-Råback, Laura; Viikari, Jorma S. A; Kähönen, Mika; Lehtimäki, Terho; Telama, Risto; Raitakari, Olli T
Tekijöiden määrä: 11
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 66778
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0036-5513
Emojulkaisun nimi: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
Volyymi: 75
Numero: 2
Sivunumerot: 133 - 144
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Farmasia
Terveystieteet
Psykologia
Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hintsanen, Mirka Hanna Maret - Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Kaikkonen, Jari Ensio - Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus
Viikari, Jorma Sauli Antero - Turun yliopisto, Sisätautioppi
Juonala, Markus Tapani - Turun yliopisto, Sisätautioppi
Raitakari, Olli Tuomas - Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus
Mikkilä, Vera Ilona - Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus
Kähönen, Mika - Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö
Lehtimäki, Terho - Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö
Kaikkonen, Jari Ensio - Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos
Pulkki-Råback, Laura - Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Keltikangas-Järvinen, Liisa - Helsingin yliopisto
Hintsanen, Mirka - Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos
Mikkilä, Vera - Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium
Kähönen, Mika - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KFYS
Lehtimäki, Terho - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KKEM
Viikari Jorma - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS25
Juonala, Markus - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS25
Raitakari, Olli - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS07
Sarja: Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation
Linkit: https://dx.doi.org/10.3109/00365513.2014.992945
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus Turun yliopisto, Sisätautioppi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KKEM Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS25 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KFYS Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS07