Kreikan kriisi ja EU:n tulevaisuus

Tekijä: Kimmo Elo
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0356-133X
Sivunumerot: 2
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Koulutusala: Humanistinen
Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Elo, Kimmo Matias - Turun yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitoksen yhteise
Elo, Kimmo - Åbo Akademi, Språk
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitoksen yhteise Åbo Akademi, Språk