Analysis of Bordetella pertussis clinical isolates circulating in European countries during the period 1998-2012

Tekijät: van Gent M, Heuvelman CJ, van der Heide HG, Hallander HO, Advani A, Guiso N, von Konig CHW, Vestrheim DF, Dalby T, Fry NK, Pierard D, Detemmerman L, Zavadilova J, Fabianova K, Logan C, Habington A, Byrne M, Lutynska A, Mosiej E, Pelaz C, Grondahl-Yli-Hannuksela K, Barkoff AM, Mertsola J, Economopoulou A, He Q, Mooi FR
Tekijöiden määrä: 26
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 55691
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0934-9723
Volyymi: 34
Numero: 4
Sivunumerot: 821 - 830
Tieteenala: Luonnontieteet
Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
Koulutusala: Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Barkoff, Alex-Mikael - Turun yliopisto, Lastentautioppi
Mertsola, Jussi - Turun yliopisto, Lastentautioppi
Gröndahl-Yli-Hannuksela, Kirsi Anneli - Turun yliopisto, Lääketietee mikrobiologia ja immunologia
Gröndahl-Yli-Hannuksela, Kirsi Anneli - Turun yliopisto, Lastentautioppi
Mertsola, Jussi - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS13
He, Qiushui - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS37
Grondahl-Yli-Hannuksela, K. - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
He, Q. - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sarja: European journal of clinical microbiology and infectious diseases
Linkit: https://dx.doi.org/10.1007/s10096-014-2297-2
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Lastentautioppi Turun yliopisto, Lääketietee mikrobiologia ja immunologia Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS37 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS13