Suomessa käytetään Pohjoismaista eniten mikrobilääkkeitä avohoidossa

Tekijät: Maunuksela, Tommi;Huovinen, Pentti;Vuopio, Jaana
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0039-5560
Volyymi: 70
Numero: 36
Sivunumerot: 2259 - 2263
Tieteenala: Luonnontieteet
Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
Koulutusala: Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vuopio, Jaana Kaisa - Turun yliopisto, Lääketietee mikrobiologia ja immunologia
Huovinen, Pentti Olavi - Turun yliopisto, Lääketietee mikrobiologia ja immunologia
Vuopio, Jaana - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS37
Huovinen, Pentti - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS37
Vuopio, Jaana - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Linkit: http://www.laakarilehti.fi/tyossa/laakeinfo/suomessa-kaytetaan-pohjoismaista-eniten-mikrobilaakkeita-avohoidossa/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Lääketietee mikrobiologia ja immunologia Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS37