2nd Nordic NJF Seminar on Reindeer Husbandry Research "Reindeer herding and land use management Nordic perspectives"

Tekijät: Soppela, Päivi; Kumpula, Jouko; Oinonen, Kari
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisuvuosi: 2015
ISSN: 0333-256X
1890-6729
Volyymi: 35
Numero: 1
Sivunumerot: 33 - 38
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Muut maataloustieteet
Koulutusala: Yhteiskuntatieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kumpula, Jouko - Luonnonvarakeskus
Soppela, Päivi Maarit - Lapin yliopisto, Arktisen globaalimuutoksen tutkimusryhmä
Oinonen, Kari - Suomen ympäristökeskus
Aiheet:
Linkit: https://dx.doi.org/10.7557/2.35.1.3333
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Arktisen globaalimuutoksen tutkimusryhmä