Are statin trials in diabetes representative of real-world diabetes care: a population-based study on statin initiators in Finland.

Julkaisussa: BMJ Open
Tekijät: P\303\244ivi Ruokoniemi, Reijo Sund, Martti Arffman, Arja Helin-Salmivaara, Risto Huupponen, Ilmo Keskim\303\244ki, Tuulikki Vehko, Maarit Jaana Korhonen
Tekijöiden määrä: 8
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 70175
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 2044-6055
Emojulkaisun nimi: BMJ Open
Volyymi: 4
Numero: 6
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Terveystieteet
Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Helin-Salmivaara, Arja - Helsingin yliopisto
Ruokoniemi, Paivi - Helsingin yliopisto
Sund, Reijo - Helsingin yliopisto
Keskimäki, Ilmo - Tampereen yliopisto
Huupponen, Risto - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Keskimaki, Ilmo - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Arffman, Martti - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sund, Reijo - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vehko, Tuulikki - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helin-Salmivaara, Arja Liisa Anneli - Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Korhonen, Maarit Jaana Helena - Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Ruokoniemi, Päivi Tuulikki - Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Huupponen, Risto Kalevi - Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Sarja: BMJ open
Linkit: https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005402
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Turun yliopisto, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS32 Helsingin yliopisto, H72