Assessing multivariate gene-metabolome associations with rare variants using Bayesian reduced rank regression.

Julkaisussa: Bioinformatics
Tekijät: Marttinen, Pekka; Pirinen, Matti; Sarin, Antti-Pekka; Gillberg, Jussi; Kettunen, Johannes; Surakka, Ida; Kangas, Antti J.; Soininen, Pasi; O'Reilly, Paul; Kaakinen, Marika; Kahonen, Mika; Lehtimaki, Terho; Ala-Korpela, Mika; Raitakari, Olli T.; Salomaa, Veikko; Jarvelin, Marjo-Riitta; Ripatti, Samuli; Kaski, Samuel
Tekijöiden määrä: 18
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 3
JUFO-ID: 52357
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 1367-4803
1367-4811
Emojulkaisun nimi: Bioinformatics
Volyymi: 30
Numero: 14
Sivunumerot: 2026 - 2034
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Koulutusala: Lääketieteellinen
Luonnontieteellinen
Farmasia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ala-Korpela, Mika Juhani - Itä-Suomen yliopisto
Soininen, Pasi Pekka Kris - Itä-Suomen yliopisto
Sarin, Antti-Pekka - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Surakka, Ida - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Kettunen, Johannes - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Pirinen, Matti - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Kaski, Samuel - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Ripatti, Samuli - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarin, Antti-Pekka - Helsingin yliopisto
Surakka, Ida - Helsingin yliopisto
Kettunen, Johannes - Helsingin yliopisto
Pirinen, Matti - Helsingin yliopisto
Kaski, Samuel - Helsingin yliopisto
Ripatti, Samuli - Helsingin yliopisto
Kangas, Antti Juhana - Oulun yliopisto
Kaakinen, Marika Annika - Oulun yliopisto
Järvelin, Marjo-Riitta - Oulun yliopisto
Ala-Korpela, Mika Juhani - Oulun yliopisto
Kähönen, Mika - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Lehtimäki, Terho - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Raitakari, Olli - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarin, Antti-Pekka - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Surakka, Ida - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kettunen, Johannes - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Järvelin, Marjo-Riitta - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ripatti, Samuli - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Salomaa, Veikko - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Järvelin, Marjo-Riitta - Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Raitakari, Olli Tuomas - Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus
Gillberg, Leo - Aalto-yliopisto
Marttinen, Pekka - Aalto-yliopisto
Kaski, Samuel - Aalto-yliopisto
Sarja: Bioinformatics
Linkit: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/30/14/2026.long
Organisaation sisäinen affiliaatio: Aalto-yliopisto, Department of Computer Science Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, HUS5 Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS7 Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Suomen molekyylilääketieteen instituutti Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus Helsingin yliopisto, Suomen molekyylilääketieteen instituutti Tampereen yliopisto, Lääketieteen yksikkö Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KFYS Oulun yliopisto, Kansanterveystiede ja yleislääketiede Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, KKEM Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Helsinki University Central Hospital