Genetic Variation on the BAT1-NFKBIL1-LTA Region of Major Histocompatibility Complex Class III Associates with Periodontitis

Julkaisussa: Infection and Immunity : a publication of the American Society for Microbiology
Tekijät: K. A. Elisa Kallio, Marja Marchesani, Efthymia Vlachopoulou, P\303\244ivi M\303\244ntyl\303\244, Susanna Paju, K\303\245re Buhlin, Anna L. Suominen, Johanna Contreras, Matti Knuuttila, Marcela Hernandez, Sisko Huumonen, Markku S. Nieminen, Markus Perola, Juha Sinisalo, Marja-Liisa Lokki, Pirkko J. Pussinen
Tekijöiden määrä: 16
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 57796
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 0019-9567
Emojulkaisun nimi: Infection and Immunity : a publication of the American Society for Microbiology
Volyymi: 82
Numero: 5
Sivunumerot: 1939 - 1948
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hammaslääketieteet
Koulutusala: Hammaslääketieteellinen
Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Suominen, Liisa - Itä-Suomen yliopisto
Vlachopoulou, Efthymia - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sinisalo, Juha - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Kallio, K. A. Elisa - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Marchesani, Marja - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Lokki, Marja-Liisa - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Nieminen, Markku S. - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Perola, Markus - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Mantyla, Paivi - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Pussinen, Pirkko J. - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Paju, Susanna - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Suominen, Anna - Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Vlachopoulou, Efthymia - Helsingin yliopisto
Sinisalo, Juha - Helsingin yliopisto
Kallio, K. A. Elisa - Helsingin yliopisto
Marchesani, Marja - Helsingin yliopisto
Lokki, Marja-Liisa - Helsingin yliopisto
Nieminen, Markku S. - Helsingin yliopisto
Perola, Markus - Helsingin yliopisto
Mantyla, Paivi - Helsingin yliopisto
Pussinen, Pirkko J. - Helsingin yliopisto
Paju, Susanna - Helsingin yliopisto
Perola, Markus - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Huumonen, Sisko - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Knuuttila, Matti - Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Knuuttila, Matti - Oulun yliopisto
Huumonen, Sisko Hannele - Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos yhteiset
Sarja: Infection and immunity
Linkit: https://dx.doi.org/10.1128/IAI.01681-13
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Kliininen laitos
Oulun yliopisto, Suun ja terveyden tutkimusryhmä
Helsingin yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos
Helsingin yliopisto, Kliinisteoreettinen laitos
Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos yhteiset
Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Kliinisteoreettinen laitos
Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Kliininen laitos - Clinicum
Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Helsinki University Central Hospital
Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, PY14