Putting Culture in the Curriculum: a European Project

Tekijät: Sairanen, Raija; Richardson, Eileen; Kelly, He?le?ne; Bergknut, Eva; Koskinen, Liisa; Lundberg, Pranee; Muir, Nita; Olt, Helen; Vlieder, Lily De
Tekijöiden määrä: 9
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 64285
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1471-5953
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sairanen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu
Koskinen, Liisa - Savonia-ammattikorkeakoulu
Sarja: Nurse education in practice