European higher health care education curriculum : development of a cultural framework

Tekijät: Sairanen, Raija; Koskinen, Liisa; Kelly, Hélène; Bergknut, Eva; Lundberg, Pranee; Muir, Nita; Olt, Helen; Richardson, Eileen; Vlieger de, Lily
Tekijöiden määrä: 9
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 62043
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 1043-6596
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sairanen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu
Koskinen, Liisa - Savonia-ammattikorkeakoulu
Sarja: Journal of transcultural nursing