Opiskeluhyvinvointimalli ammattikorkeakouluihin

Julkaisussa: Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
Tekijät: Heiskanen, Eija; Kortelainen, Maarika; Kuisma, Pirjo; Laamanen, Teija; Mäenpää, Tiina; Peltonen, Riikka; Virtanen, Jari
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2013
Emojulkaisun nimi: Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Terveystiede
Koulutusala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heiskanen, Eija - Metropolia ammattikorkeakoulu
Kortelainen, Maarika - Metropolia ammattikorkeakoulu
Linkit: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/54886/HAMK_M%C3%A4enp%C3%A4%C3%A4_SecondLife_ekirja.pdf?sequence=3
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK, yhteiset palvelut Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiosaaminen