Chemical and physical properties of regenerative medicine materials controlling stem cell fate

Julkaisussa: Annals of Medicine
Tekijät: Kaivosoja, Emilia; Barreto, Gonçalo; Levón, Kalle; Virtanen, Sannakaisa; Ainola, Mari; Konttinen, Yrjö T.
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 51237
Julkaisuvuosi: 2012
ISSN: 0785-3890
Emojulkaisun nimi: Annals of Medicine
Volyymi: 44
Numero: 7
Sivunumerot: 635 - 665
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaivosoja, Emilia - Helsingin yliopisto
Barreto, Goncalo - Helsingin yliopisto
Ainola, Mari - Helsingin yliopisto
Konttinen, Yrjö T. - Helsingin yliopisto
Levon, Kalle - Åbo Akademi
Kaivosoja, Emilia - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Barreto, Goncalo - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Ainola, Mari - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Konttinen, Yrjö T. - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarja: Annals of medicine
Linkit: https://dx.doi.org/10.3109/07853890.2011.573805
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Kliininen laitos
Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Kliininen laitos
Åbo Akademi, Analytisk kemi