HIV -lääkitys on mullistanut käsitykset tartuttavuudesta

Julkaisussa: Suomen lääkärilehti
Tekijät: Jussi Sutinen, Heikki Kauma, Jarmo Oksi, Eija Ruotsalainen, Jaana Syrj\303\244nen, Matti Ristola
Tekijöiden määrä: 6
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 67912
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 0039-5560
1236-245X
Emojulkaisun nimi: Suomen lääkärilehti
Volyymi: 68
Numero: 22
Sivunumerot: 1625
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Farmasia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sutinen, Jussi - Helsingin yliopisto
Ristola, Matti - Helsingin yliopisto
Kauma, Heikki Iiro Ilmari - Oulun yliopisto
Oksi, Jarmo Erkki Johannes - Turun yliopisto, Sisätautioppi
Sutinen, Jussi - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Ristola, Matti - Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Kauma, Heikki - Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Syrjänen, Jaana - Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Oksi, Jarmo - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Sarja: Suomen lääkärilehti
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, Infektiosairauksien yksikkö Turun yliopisto, Sisätautioppi Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS25 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, SIST Helsingin yliopisto, Infektiosairauksien yksikkö Oulun yliopisto, Sisätaudit