Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö Hoitotyön suositus

Tekijät: Salanter\303\244 S, Heikkinen K, Kauppila M, Murtola L-M, Siltanen H
Tekijöiden määrä: 5
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisuvuosi: 2013
Sivunumerot: 27
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Koulutusala: Terveystieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Peltonen, Laura-Maria Elisabeth - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Salanterä, Sanna Maija - Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Salanterä, Sanna - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue, TYKS4