Kollegiaalisuuden merkitys kasvaa. Pääkirjoitus

Tekijä: Niemelä, Raija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisuvuosi: 2013
ISSN: 1236-245X
0039-5560
Volyymi: 68
Numero: 8
Sivunumerot: 553
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Sisätaudit
Koulutusala: Lääketieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Niemelä, Raija K. - Oulun yliopisto
Niemelä, Raija - Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue
Linkit: http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2013/SLL82013-553.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Sisätaudit