Keskiaikaiset eläimet kuvina kirkkojen seinämaalauksissa

Tekijä: Bläuer, Auli
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 0
JUFO-ID: 7072
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 2341-9733
Sivunumerot: 28 - 29
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Maataloustiede
Koulutusala: Humanistinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Bläuer, Auli - Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Bläuer, Auli Helena - Turun yliopisto, Arkeologia
Linkit: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Tietopaketit/Elaingeenivarat/geenivarat-lehti/GeVa%202014%20web.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Arkeologia