Metal mining industry in Finland : Development scenarios to 2030

Tekijät: Tuusjärvi, Mari; Mäenpää, Ilmo; Vuori, Saku; Eilu, Pasi; Kihlman, Susanna; Koskela, Sirkka
Tekijöiden määrä: 6
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 59887
Julkaisuvuosi: 2014
ISSN: 0959-6526
Volyymi: 84
Sivunumerot: 271 - 280
Tieteenala: Tekniikka
Ympäristötekniikka
Koulutusala: Teknillistieteellinen
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mäenpää, Ilmo Juhani - Oulun yliopisto
Koskela, Sirkka - Suomen ympäristökeskus
Sarja: Journal of cleaner production
Linkit: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.038
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Thule-instituutti